• RSS
Saturday, December 3, 2011 7:49:00 PM
Na początku 2011 roku wszedł w życie dawno zapowiadany Credit Card Accountability, Responsibility and Disclosure Act (krócej: Credit Card Act), ważna ustawa mająca zapewnić konsumentom ochronę przed samowolą wydawców kart kredytowych. Również Federal Reserve opublikował 1,555 stronic przepisów wykonawczych, które precyzują, jak banki mają wdrożyć federalne przepisy.Od 22 lutego 2011 roku Ustawa o kartach kredytowych zapewnić większą przejrzystość zasad wydawania i użytkowania kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych.

Co nowego wprowadza Ustawa o kartach kredytowych?

Nowa ustawa ma, między innymi, ograniczyć podwyższanie oprocentowania kart kredytowych, zmusić ich wydawców do wcześniejszego wysyłania rachunków i rzetelniejszego przydzielania płatności do istniejących bilansów. Oto szczegóły.

Koniec nieuzasadnionych podwyżek oprocentowania długów na kartach kredytowych. Procenty nie mogą być podnoszone przez pierwszy rok po wyrobieniu karty, a oprocentowanie promocyjne musi obowiązywać co najmniej pół roku.

Podwyżka oprocentowania może nastąpić tylko w następujących okolicznościach:

  • gdy wygasa uzgodniona wcześniej stawka promocyjna, która ma być utrzymana co najmniej pół roku,
  • gdy klient ma oprocentowanie zmienne,
  • podwyżka retroaktywna może być zrobiona tylko wtedy, gdy klient jest spóźniony ze spłatą 30 dni.

Dystrybutorzy kart kredytowych mogą podnieść oprocentowanie kart tylko za 45-dniowym wypowiedzeniem, co daje ci szansę na spłacenie długu i znalezienie innej oferty. Jeżeli zalegasz ze spłatą, dystrybutorzy muszą dać ci co najmniej 60-dniowe wypowiedzenie przed podwyższeniem oprocentowania.

Mniej nadmiernych opłat. Ustawa ogranicza kary za przekroczenie limitu (over-the-limit fees) do trzech za tę samą transakcję. Obecnie niektórzy dystrybutorzy stosują nielimitowane karty za to samo przewinienie.

Użytkownicy mogą sami ustalić limit wydatków na karcie kredytowej, ale nie będą karani za przekroczenie tego limitu albo wtedy, gdy wcześniej zatwierdzony „credit hold” powoduje przekroczenie limitu. Ustalenie własnego limitu pomoże użytkownikom w kontrolowaniu wydatków.

Koniec kar dla użytkowników, którzy płacą na czas. Poprzednio, gdy klient spłacił pożyczkę, ale pozostały mu do spłacenia odsetki, to działy się dwie rzeczy: przez zjawisko zwane „double cycle” billing – karty kredytowe liczyły odsetki od spłaconej już kwoty. Po drugie, naliczane były kary od tej spłaconej kwoty. Teraz jest to zabronione.

Spłaty mają być odpowiednio alokowane. Wiele firm nakazywało klientom spłacać najpierw najniżej oprocentowane długi, przez co trudno im było pozbyć się wysoko oprocentowanych długów. Teraz długi mają być spłacane proporcjonalnie.

Rachunki mają być wysyłane wcześniej, co najmniej 21 dni przed terminem, by zmniejszyć ryzyko spóźnienia, za co firmy pobierają wysokie opłaty ($30-40). Dotychczas niektóre firmy wysyłały rachunki nawet na kilka dni przed terminem. Termin określony jest jako 5 po południu wyznaczonego dnia.

Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na wydanie karty dziecku w wieku poniżej 21 lat i przez to wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualne niespłacenie długu. W ten oto sposób kończy się nieodpowiedzialne wpychanie kart studentom.

Firmy muszą uczciwie informować użytkowników o warunkach kredytu. Nie wolno im stosować mylących określeń w rodzaju „prime rate” czy „fixed rate”. Informacje o ważnych warunkach umowy, które od lat drukowane były małym drukiem a przez to niezauważane przez klientów, teraz mają być drukowane wyraźnie, dużymi literami.

Warto wiedzieć, że teraz możemy odmówić przyjęcia wcześniej zatwierdzonej karty (pre-approved) aż do chwili jej aktywowania i nie zostanie to odzwierciedlona na naszej historii kredytowej. Do tej pory wielu użytkowników bywało zaskoczonych faktem, że otrzymywali nową kartę na warunkach znacznie gorszych od wcześniej wstępnie zatwierdzonych.

Czy bank już zmienił ci umową pożyczkową?

Ustawa o kartach kredytowych weszła w życie jesienią 2009 roku i banki nie czekały od tej pory bezczynnie.

Jeżeli nie przeglądałeś uważnie listów ze swego banku, który wydał ci kartę kredytową, to jest całkiem możliwe, że bank zmienił ci reguły gry, a ty nawet o tym nie wiesz. Dowiedz się, czy nie nastąpiły następujące zmiany:

  • Nowe kary za brak transakcji. Zapomnij o tym, że będziesz mógł trzymać w portfelu plik kart na wszelki wypadek. Już w lecie banki zaczęły wprowadzać opłaty za nieaktywne konta, włącznie z FifthThird Bank który pobiera 19 dolarów.
  • Kary za niedostateczną wartość transakcji. Okazuje się, że posiadanie karty kredytowej to przywilej, na który trzeba będzie zapracować. Niektórzy klienci Citigroup muszą płacić kary od 30 do 90 dol., jeśli w ciągu roku nie zgromadzą na swej karcie określonej sumy wydatków, na ogół 2,400 dol.
  • Podwyższenie oprocentowania. Przed wejściem w życie Credit Card Act wiele banków podniosło oprocentowanie, by uniknąć zapowiadanych restrykcji.
  • Nowe roczne opłaty. Jeżeli miałeś do tej pory całkowicie bezpłatną kartę, teraz może ona kosztować cię $20-40 rocznie.
  • Program nagród może nie być tak hojny jak w przeszłości.

Jeżeli bank poinformował cię listownie o zmianie warunków, a ty nie odpowiedziałeś, to nie wszystko jest stracone. Poproś managera banku, by zniósł ci te podwyżki. Wyjaśnij, że jesteś dobrym klientem od wielu lat. Jeżeli to nie poskutkuje, to poszukaj innego banku. Pamiętaj jednak, że likwidacja posiadanej karty może odbić się niekorzystnie na historii kredytowej. Jeżeli zależy ci na utrzymaniu swojej punktacji kredytowej, bo planujesz niedługo ubiegać się o pożyczkę, to po prostu przestań się tą kartą posługiwać, a zrezygnujesz z niej później.

Rada: Uzyskaj kartę kredytową w Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, www.naszaunia.com. Tam nikt cię nie wykorzysta.

Elżbieta Baumgartner