• RSS
Friday, July 15, 2011 7:31:00 PM
Podstawowe nazwy:
 • Dziób - przód okrętu
 • Rufa - tył okrętu
 • Burta - część boczna kadłubu okrętu
 • Maszt - jeden z pionowych drzewców podtrzymujących żagle w pionie
 • Bom - jeden z drzewców podtrzymujących żagiel w poziomie
 • Fał - linka, służąca do wciągania żagli; wyciągania płetwy mieczowej.
 • Sztag - metalowa lina służąca do podtrzymywania masztu, znajdująca się na dziobie jachtu.
 • Achter sztag - < TO SAMO CO POWYŻEJ> Różnica: Znajduje się na rufie okrętu.
 • Talia - lina służąca do obsługi grota.
 • Szoty - liny służące do obsługi foka.
 • Slup - typ ożaglowania składający się z grota i foka.
 • Mieczowy - typ jachtu z oporem przeciw przechyłowym wywoływanym za pomocą miecza.
 • Balastowy - typ jachtu z oporem przeciw przechyłowym wywoływanym za pomocą balastu.
 • Mieczowo - balastowy - połączenie obu typów, wymienionych powyżej
Kursy wiatrów:
 • Bajdewind - kurs, w którym jacht płynie skośnie podwiatr.
 • Połwiatr - kurs, w którym jacht płynie burtą do wiatru.
 • Baksztag - kurs, w którym jacht płynie skośnie z wiatrem.
 • Fordewind - kurs, w którym jacht płynie z wiatrem.
 • Kąt martwy - kurs, w którym jach stoi pod wiatr dziobem.
 • Róża wiatrów - wykaz kursów woatru. i inne. 
Podstawowe węzły:

Ósemka:

Używana do zakończenia szotów przeciągniętych przez bloczek lub kipę, by zapobiec poźniejszy kłopotom ze złapaniem szotów

Zwykły (supeł):

Pętla prosta ruchoma:

Zazwyczaj używany przy klarowaniu jachtu. Węzeł rożkowy jest kombinacją tworzoną z odcinka liny (zwykle końcówki fału) i pętli ruchomej prostej. Inaczej: "rożkowy" jest wtedy, gdy jest pętla + lina (konstrukcja) - po zaciagnięciu otrzymujemy węzeł rożkowy.

Płaski:

Służy do łączenia dwóch lin o jednakowych lub zbliżonych średnicach oraz do refowania. Na zachodzie nazwany reef-knot i używany jako nierozwiązujący się samoczynnie węzeł do refownania żagli

Refowy:

Jest to węzeł płaski z "przetyczką" pozwala na niemal natychmiastowe rozwiązanie poprzez pociągnięcie za wolny koniec przetyczki. W Polsce używany do refowania żagli. 

Związ wantowy:

Węzeł przydatny do stałego łączenia dwóch stalówek, po zaciśnięciu supełki przylegają do siebie. Nieodwracalnie niszczy strunówki i stalówki.

Szotowy:

 

Bramszotowy:

 Ratowniczy I:

Krok 1: Tworzymy pętle

 

Krok 2: Przekładamy wolny koniec do środka i prostujemy linę na odcinku pętla - wolna końcówka

 

Krok 3: Wyprostowaną końcówkę przekładamy pod liną wchodzącą do węzła

 

Krok 4: a następnie wolną końcówkę przekladamy przez oczko małej pętelki .

Share This Using Popular Bookmarking Services
Comments are closed on this post.