Szanujemy prawo do prywatności użytkowników. Korzystanie z PORTALU odbywa się przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę ich prywatności. To użytkownik PORTALU decyduje jak długo chce pozostać anonimowy. Niektóre serwisy PORTALU, wymagają rejestracji i logowania (podania pewnych danych użytkownika). PORTAL uprzedza użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych usług oferowanych na PORTALU proszeni oni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PORTAL zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Rejestracja

Aby zarejestrować się w serwisie, należy skorzystać z odpowiedniego formularza. Przez rejestracje wyraza się zgodę na przetwarzanie danych przez PORTAL w związku z prowadzeniem bloga, komentarzy lub innymi funkcjami oferowanymi przez PORTAL.

Każdy użytkownik, bloger lub komentator ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

PORTAL oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych i zgromadzonych w PORTALU.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

PORTAL rezerwuje sobie prawo do archiwizowania i wykorzystywania niektórych danych na temat operacji przeprowadzanych za jegopośrednictwem, takich jak częstotliwość wizyt, obszary szczególnego zainteresowania klientów, rodzaj przeglądanych katalogów oraz składanezamówienia. Wiedza czerpana z analizy wymienionych aktywności posłuży usprawnieniu działania portalu, rozwijaniu oferty oraz doskonaleniuobsługi naszych klientów. 

Użytkownicy w wieku poniżej lat 16

Użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze szesnastego roku życia, przed rejestracją lub przesłaniem jakichkolwiek swoich danych osobowych prosimy o uzyskanie zgody ich rodziców lub opiekunów.

Tresci umieszczone na PORTALU

Wydawca portalu www.polonia360.com nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez innych użytkowników. Opinie zawarte w artykułach wyrażają opinię autorów i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem wydawcy.

 

06-16-2011