• RSS
Saturday, September 7, 2013 5:53:00 AM
Jest pojazdem, który wiezie człowieka prosto do wyznaczonego celu życia. Pasja, to skupienie i zogniskowanie swojej całej energii na jednym celu, który daną istotę fascynuje. Bez fascynacji i zauroczenia nie może zaistnieć pasja.Zazwyczaj na początku jest nim hobby, którym ulęgają niektórzy ludzie jak zbieranie znaczków, motyli czy konkursy tańca, śpiewu itd. Hobby jako wstępna, dziecięca zabawa, ma za zadanie przygotować człowieka na wyższy wymiar doświadczenia, jaką jest właściwa pasja.

Prawdziwa, dojrzała pasja życiowa polega na poszukiwaniu samego siebie a tym samym na odnajdywaniu prawdy o sobie i o Stwórcy. To cel życiowy każdego dorosłego człowieka. Niektórzy ludzie rodzą się już z energią pasji a inni mają trudności z jej odnalezieniem.

Aby dotrzeć do tej bezcennej wiedzy, należy obserwować siebie lub zajrzeć do swojego Portretu Numerologicznego, gdzie odpowiednie liczby wskazują na wibracje związane z pasją. Objawia się to w liczbie 15/6. W zależności od tego gdzie ta liczba się znajduje w Portrecie Numerologicznym, tak będzie przebiegać nasze zainteresowanie pasją.

15/6 – ta wibracja wskazuje na zogniskowanie w centrum jednorodnej wibracji swojego „ja” czyli 1 : 5.
1 = „ja”
5 = środek, wnętrze, centrum, poznanie.
Liczba „6” jest wibracją rodzinną, która skupia rodzinę w jedną całość, o podobnych wibracjach i charakterach, poszczególnych jej członków.

Rodzina stanowi siłę przetrwania, jeśli żyje w zgodzie. Jest takie znaczące powiedzenie: „zgoda buduje a niezgoda rujnuje”. Ta sama wibracja „15” oznacza w tarocie kartę „Diabeł”, co wskazuje na drugi biegun pasji czyli rozproszenie energii. Tym samym jest to brak pasji. Rozproszenie osłabia energetycznie i niszczy drogę do pasji.

Skupiona energia stwarza wiązkę lasera, który posiada dużą skuteczność działania. W ten sposób pasja jako przejaw lasera ma wielką moc. Może przysłowiowo „przenosić góry”. W dawnych czasach na ziemi, istoty kosmiczne z innych cywilizacji posługiwały się energią laserową aby budować piramidy.

Za pomocą wiązki lasera cięli bloki skalne i przenosili wiązką skupionej energii te bloki na odległe miejsce piramidy. W ten sposób powstawała budowla o niespotykanej strukturze i dokładności konstrukcji. Skupiona energia ma olbrzymią moc działania. Podobną moc ma modlitwa wielu ludzi w tej samej sprawie np.: prośba o uzdrowienie.

Obecnie technika laserowa jest stosowana w medycynie do bezinwazyjnych operacji na ciele człowieka. Ma to bardzo pozytywny skutek, gdyż można leczyć bez użycia skalpela.

Gdy dany człowiek żyje bez pasji, to wówczas rozprasza swoją życiową siłę i popada w samozniszczenie. Zamiast żyć w skupieniu na jednym celu, rozprasza się na wiele różnych pomniejszych celów.
Zamiast budować – niszczy,
Zamiast tworzyć swoje życie – zabija je!

Gry komputerowe i filmy w których istnieje przemoc są takim wzorcem zwłaszcza dla młodych ludzi i dzieci, których uczy się rozpraszania swojej życiowej mocy i niszczenia siebie od środka. To diabelska moc, przeciwstawna pasji, którą narzucają nam media i komputery. Jest to działanie wrogich nam cywilizacji, które czerpią z tego dla siebie energię.

Z przemocy rodzi się strach i niemoc aby tworzyć swoje życie. W ten sposób przygotowuje się młodzież do samozniszczenia. To jest problem globalny, gdzie największym uzależnieniem człowieka stał się komputer i telewizor oraz serwowana przemoc.

Gra niczym nie różni się od rzeczywistości, gdyż napędem wszystkich ludzkich działań jest ta sama życiowa energia. Który kierunek dany człowiek obierze, taki otrzyma rezultat swojego życia.

To nie przypadek, że przemoc jest pokazywana w telewizji, filmach i grach komputerowych. Bezduszne istoty kosmiczne, które wytworzyły taką technologię na ziemi, są zainteresowane wytwarzaniem przez ludzkość bardzo niskich wibracji. One się tym karmią i wzrastają w siłę aby mieć coraz większą władzę nad ludzkimi umysłami.

Gry są jak dziecięce grzechotki aby nie mieć czasu na odnalezienie swojej pasji. Aby żyć w rozpraszaniu swojej energii i osłabianiu mocy duchowej. Ten styl życia jest szczególnie narzucany młodzieży aby wyniszczyć przyszłość ludzkiej egzystencji na ziemi.

Młodzież podpięta pod te programy, nie chce się uczyć ani pracować, tylko się bawić zabawkami. Nie jest zainteresowana swoją przyszłością, jaką jest tworzenie własnego celu i miejsca w przestrzeni. Życie w ciągłej zabawie jest samozniszczeniem osobowości. To bycie ciągłym dzieckiem.

Pasja jest tą drogą, która wyprowadzi młodzież i dorosłych z błędnych programów starego matrixa. Pasja, skupi rozproszoną energię na zabawę i poniesie istotę w wyznaczonym dla niej właściwym celu.

Pasja, może uzdrowić wielu młodych ludzi i dzieci, gdyż odetnie chory sposób na życie. Będzie laserowym narzędziem służącym do bezkrwawej operacji na chorym organizmie.

Im wcześniej rodzice zrozumieją ten problem manipulacji umysłami ich dzieci, tym szybciej wyjdziemy z drogi samozniszczenia, które obce nam istoty celowo wprowadziły na ziemię.

Mimo tej globalnej manipulacji nie wszyscy ludzie i młodzież jej ulegają. Są istoty bardzo silne, które potrafią się temu zjawisku przeciwstawić. Ich pasją jest nauka, zgłębianie swojej istoty oraz poznawanie Stwórcy świata.

To oni będą przewodnikami na nowe czasy w wolnej ludzkości, od zewnętrznej wrogiej cywilizacji. Ludzkość potrzebuje coraz więcej przewodników i nauczycieli aby wyprowadzić świat z opętania starymi programami umysłu. Potrzebni są młodzi ludzie z pasją tworzenia nowego świata wolnego od przemocy.

Pasja, jest nadzieją na nowe czasy wolne od manipulacji z zewnątrz. Tylko pasja jest uzdrowieniem dla starego świata i od totalnej zagłady chorego społeczeństwa. To światło lasera będzie tym uzdrowieniem. Fala światła, która idzie z głębin kosmosu odcina błędne programy starego matrixa. Jeśli istota nie podłączy się na nowe programy poprzez pasję, pozostanie z pustką w umyśle. Wybór zależy od każdego z nas.

Danuta Wachowska