„Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem”
Anna Kamieńska

Wiedza potrafi porządkować psychikę od zaplątania w chaos mentalnych koncepcji. Woda oczyszcza nasze miasta, wioski i pola podczas deszczu. Nadmiar żywiołu wody w ciele człowieka, tworzy poprzez bolesne doświadczenia życiową mądrość. Gorycz poznania własnych błędów uczy pokory wobec losu i przeznaczenia. (czytaj więcej...)

Danuta Wachowska
http://www.danuta.stronawww.eu
  • RSS

Pasja 

Saturday, September 7, 2013 5:53:00 AM
Jest pojazdem, który wiezie człowieka prosto do wyznaczonego celu życia. Pasja, to skupienie i zogniskowanie swojej całej energii na jednym celu, który daną istotę fascynuje. Bez fascynacji i zauroczenia nie może zaistnieć pasja. Zazwyczaj na początku jest nim hobby, którym ulęgają niektórzy ludzie jak zbieranie znaczków, motyli czy konkursy tańca, śpiewu itd. Hobby jako wstępna, dziecięca zabawa, ma za zadanie przygotować człowieka na wyższy wymiar doświadczenia, jaką jest właściwa... read more
 

Wzrastanie świadomości 

Wednesday, April 10, 2013 6:08:00 AM
Świadomość w człowieku jest tym, co odróżnia go od świata zwierząt i roślin. Niektóre domowe zwierzęta nabierają cech ludzkiej świadomości, poprzez bezpośredni kontakt z domownikami. Tym samym wzrastają, aby wznieść się na wyższy poziom drabiny ewolucyjnej. Poziomy świadomości ludzi są bardzo różne. I dlatego jest niezwykle trudno o wzajemne zrozumienie, gdyż każdy nadaje na innej fali. Stąd rodzą się konflikty i odrzucenie inności, gdy nie ma porozumienia. Robert Wyszyński wysokiej klasy prawnik, mający... read more
 

Reinkarnacja 

Tuesday, December 11, 2012 12:20:00 PM
„Z łatwością potrafię sobie wyobrazić, że mogłem żyć w ubiegłych stuleciach i napotkać tam pytania, na które nie znałem jeszcze odpowiedzi i że musiałem urodzić się ponownie, ponieważ nie wypełniłem powierzonego mi zadania”. C.G. Jung Reinkarnacja to temat bardzo drażliwy, zwłaszcza dla osób z religii katolickiej, gdyż na Soborze w Nicei w 325 r. zostały z Pisma Świętego wyrzucone wątki o reinkarnacji. Duchowni na to miejsce wprowadzili grzech i spowiedź, co fałszuje prawa Stwórcy. Jest wiele... read more
 

Seksualność jako źródło życiowej energii 

Monday, October 1, 2012 11:42:00 AM
Samo życie potrzebuje zasilania w energię czyli ciągłego doładowywania. Tym źródłem jest jedność z boską miłością. To seksualność w stworzeniu. To wreszcie ocean z którego można czerpać siłę i moc do życia w harmonii z prawami wszechświata. Jak połączyć się z oceanem mocy? Ciało jest najdalej oddalone od Źródła mocy i ukazuje z pełną wyrazistością, gdzie potrzebuje miłości. Daje znak, co dzieje się na poszczególnych gęstościach świadomości w samej istocie. Brak miłości, to choroby i ból. Miłość... read more
 

Prawa kosmiczne 

Tuesday, June 19, 2012 6:07:00 AM
Podstawowe prawa kosmosu to: „Jak na górze tak i na dole”; „Jak w niebie tak i na ziemi”; „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Te proste zasady życia, odzwierciedlają fraktalną budowę wszechświata i pokazują prawa naturalne w widoczny dla oka sposób. Nie ma nic, co daje się ukryć, dlatego bardzo łatwo jest odczytać naturę. W niej zapisane są prawa kosmosu, jako nośnik pierwotnej informacji Stwórcy. Kiedyś jadąc autobusem na szkolenie, przyglądałam się mijającym obrazom... read more
 

Odwaga 

Tuesday, May 22, 2012 6:00:00 AM
Człowiek z dużą siłą odwagi, potrafi się przeciwstawić całemu tłumowi ludzi, którzy podtrzymują dawne przekonania i wzorce zachowań. Natomiast człowiek z dużym poziomem strachu, będzie zawsze szedł z tłumem, gdyż brakuje mu siły aby iść samemu w swoją stronę. Odwaga – to przejawianie się treści Rdzenia czyli Stwórcy wszelkiego życia. Brak odwagi – to kierunek oddalania od Stwórcy. Strach jest pędem ku zgubie! Ludzie z nadmiarem strachu zawsze się śpieszą, jakby przed czymś chcieli uciec. Przeważnie są to ... read more
 

Świat pozorów 

Monday, April 23, 2012 8:17:00 AM
Rzeczywisty świat jest głęboko schowany pod pozorami i dla ludzi trzeciego wymiaru wręcz niewidoczny. To, co postrzegamy jest światem iluzji, gdzie wszyscy i wszystko przyjmuje pewną określoną rolę. Jest to świat pozorów, gdzie każdy odgrywa wyznaczoną rolę przed innymi. Taki swoisty rodzaj niemej sztuki. Jesteśmy „nimami”. Ludzie są aktorami i widzami wobec rozgrywających się dramatów życia. Jak rozpoznać świat pozorów? Aby to uczynić, należy wyjść z ról i pozostać na stanowisku obserwatora... read more
 

Sąd Ostateczny 

Friday, April 6, 2012 6:35:00 AM
Pycha, to główna wada naszej egzystencji w trzeciej i czwartej gęstości istnienia. Od niej biorą się wszystkie osądy, potępienia i karma. Do czego służy nam pycha? Z całą pewnością do podniesienia własnej małej wartości i wyolbrzymiania swoich „zalet”. W świecie biegunów są zawsze dwie przeciwstawne wartości jak: dobry i zły; białe i czarne; plus i minus. Jeśli jesteśmy tymi „dobrymi”, to potępiamy tych „złych”. Wpadamy wówczas w balans energetyczny, który ponownie... read more
 

Miłość ludzka a miłość boska 

Saturday, March 10, 2012 7:12:00 AM
Nie ma dwóch miłości, lecz są dwa jej przejawienia. Miłość zawsze pochodzi z tego samego źródła i jedynie może być skierowana w stronę świata zewnętrznego lub odbierana wewnętrznie. Miłość zewnętrzna jest zawsze kierowana do innych ludzi lub do przedmiotów użytkowych jak: domy, samochody, komputery czy ubiory. Można powiedzieć, że miłość jest rozpraszana na wiele różnych części, gdyż każdy człowiek tworzy swój własny świat form. Miłość jest wówczas zamknięta w formę. Ponieważ formy są... read more
 

Jak miłość jednoczy a nienawiść dzieli 

Wednesday, February 8, 2012 6:08:00 AM
W każdym z nas jest miłość, gdyż z miłości się rodzimy. W szczególnych przypadkach dzieci rodzą się z nienawiści, poprzez przemoc czyli gwałt. Takie dziecko jako dorosły człowiek będzie żył nienawiścią. Sam też nie będzie miał dzieci, gdyż brakuje mu miłości. Chyba, że zmieni swoje emocje i odnajdzie błąd. Nic bez przyczyny się nie dzieje i taki los miał pisany, gdyż był zgodny z jego karmą. Takie sploty wydarzeń są po to, aby naprawić i oczyścić swoją przeszłość a nie żyć dalej w tych samych niskich energiach przemocy i... read more
 
Page 1 of 3 1 2 3 > >>