Posiadanie dzieci w USA coraz droższe

235 tys. dolarów – tyle kosztuje według najnowszych  danych przeciętną amerykańska rodzinę wychowanie dziecka do 17 roku życia. Posiadanie potomstwa jest w USA coraz droższe: tylko w ciągu ostatniego roku koszt posiadania dziecka wzrósł o blisko 7 tys. dolarów.

Zestawienie dotyczące kosztów posiadani i wychowania dziecka od 1960 roku przygotowuje wydział ds. Polityki Żywieniowej i Promocji Departament Rolnictwa (USDA). Specjaliści biorą pod uwagę takie czynniki jak zapewnienie mieszkania, wyżywienia , podstawowej opieki medycznej i edukacji.

W przeciętnym gospodarstwie domowym o dochodach mieszczących się w przedziale pomiędzy 59 410 dol. a 102 870 dol. na wychowanie dziecka urodzonego w 2011 roku rodzice wydać będą musieli na swoją pociechę na przestrzeni kolejnych 17 lat 234 900 tys. dol. Koszt posiadania potomstwa wzrósł w porównaniu z rokiem 2010 o 3,5 proc.

Najbardziej wzrosły w ciągu ostatniego roku koszty związane z komunikacją  (głównie ze względu na skok cen benzyny). Największą część wydatków stanowi zapewnienie mieszkania  – średnio 70 tys. dol. w ciągu 17 lat. Następne w kolejności są opieka medyczna i edukacja oraz wyżywienie.

Wraz z zamożnością rodziców rosną także wydatki na dzieci. W rodzinach o dochodach przekraczających 102 870 dol. rocznie koszt wychowania dziecka do 17 roku życia wyniósł w 2011 roku blisko 390 tys. dolarów.

Kiedy po raz pierwszy opublikowano raport koszt wychowania  dziecka do momentu aż skończy ono 17 lat wynosił 25 tys. dolarów. Po uwzględnieniu inflacji to odpowiednik dzisiejszych 191 720 dol.

Co istotne koszty wychowania potomstwa nie obejmują wydatków na kształcenie w szkołach wyższych. Wydatki na ten cel sięgają nawet 100 tys. dolarów.

mp (na podst. USDA)

Copyright ©2012 4 NEWS MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.