Gospodynie domowe w depresji

Życie Amerykańskich gospodyń domowych niczym nie przypomina porywającej intrygi rodem z serialu „Desperate Housewives”. W 2012 roku Instytut Gallupa przeprowadził badanie na 60 tys. kobiet w wieku od 18 do 64 lat. Ankieta potwierdziła, że kobiety mające dzieci i będące nieaktywne zawodowo są najbardziej podatne na napady smutku, agresji, a nawet depresji.

Z badania Instytutu Gallupa wynika, że nieaktywne zawodowo matki znacznie częściej deklarują negatywne uczucia niż matki pracujące, lub kobiety pracujące, ale bezdzietne. Co druga gospodyni domowa wychowująca dzieci wskazywała na silny poziom stresu, a niemal co trzecia przyznawała, że zdiagnozowano u niej depresję.

Badanie Gallupa jednoznacznie potwierdza, że grupą najmniej zestresowaną i przemęczoną są kobiety bezdzietne lub takie, których dzieci są dorosłe i samodzielne, a przy tym spełnione zawodowo. Zaledwie 12 proc. z nich deklaruje, że odczuwa złość, a 16 proc. z nich przyznaje się do smutku.

Eksperci z Instytutu Gallupa przyjrzeli się również temu, w jaki sposób amerykańskie gospodynie domowe mówią o pozytywnych uczuciach. I tu także gospodynie wychowujące małe dzieci, będące nieaktywne zawodowo wypadały najsłabiej. 86 proc. gospodyń domowych uważa, że doświadcza szczęścia. Kobiety aktywne zawodowo podają tę samą odpowiedź 4 punkty procentowe częściej.

Po raz kolejny ankietowane kobiety potwierdziły zasadę, że pieniądze szczęścia nie dają, ale… potrafią poprawić humor. Niemal co druga nieaktywna zawodowo gospodyni domowa o rocznym dochodzie domowym nie przekraczającym 36 tys. dol. martwi się o swoją przyszłość. Dla porównania, wśród kobiet pracujących (z dziećmi lub bez) jest to uczucie dominujące u 37 proc. ankietowanych.

Eksperci oceniają, że czynnikiem mającym największy wpływ na dużo bardziej pesymistyczne postrzeganie świata przez nieaktywne zawodowo gospodynie domowe są finanse. To właśnie brak stabilizacji finansowej powoduje stres, a w jego wyniku agresję lub stany depresyjne. Co więcej, zdecydowana większość kobiet niepracujących nie rezygnuje z pracy z własnej woli.

AS

Copyright ©2012 4 NEWS MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.