Amerykanie tracą wiarę w wartości moralne

Amerykanie powoli tracą wiarę w wartości moralne panujące w USA. Według najnowszego sondażu Instytutu Gallupa niemal połowa ankietowanych ocenia, że moralność amerykańskiego społeczeństwa jes na “mizernym” poziomie. Liczba pesymistów wzrasta z każdym rokiem.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Gallupa dowodzi, że Amerykanie coraz częściej przekonani są, że podstawowe normy etyczne i wartości moralne nie są przez ich rodaków realizowane.

Sondaż „Values and Beliefs” (Wartości i przekonania) został przeprowadzony na początku maja na próbie 1024 osób. Aż 73 proc. ankietowanych wyraziło przekonanie, że poziom realizacji podstawowych norm moralnych ulega w amerykańskim społeczeństwie stałemu pogorszeniu. Przed rokiem takiego zdania było 69 proc. badanych.

W swych odpowiedziach respondenci najczęściej zwracali uwagę na brak współczucia, szacunku i tolerancji wobec innych; rozpad tradycyjnego modelu rodziny oraz spadek religijności, duchowości i przynależności do grup wyznaniowych.

Mimo dość pesymistycznego obrazu amerykańskiego morale, jaki wyłania się z badania, warto podkreślić, że jest on jednak nieco bardziej pozytywny niż w latach 2004-2008, kiedy ośmiu z dziesięciu ankietowanych wskazywało na kryzys molarności w kraju.

Z badania Instytutu Gallupa wynika, że o złej kondycji molarnej współrodaków częściej przekonani są respondenci deklarujący poparcie dla Partii Republikańskiej. Aż 82 proc. wyborców GOP uważa, że wartości moralne nie są przez Amerykanów realizowane. Z tą opinią zgodziło się 53 proc. deklarujących poparcie dla Demokratów.

AS

 

 

Copyright ©2012 4 NEWS MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.