Młodzi Amerykanie pracują za wszelką cenę

O problemie underemployment, czyli sytuacji, w której pracownicy wykonują zawód poniżej swoich kwalifikacji i pracują w zbyt małym wymiarze godzin, w Stanach Zjednoczonych pisze się od dawna. Jeszce w lutym 2010 roku Reuters alarmował, że aż 20 proc. Amerykanów znajduje się na stanowisku niższym, niż wskazywałoby na to ich wykształcenie. Rok później Instytut Gallupa podawał zbliżone liczby. Dziś jednak, zjawisko underemployment dotyka najmłodszych. Co trzeci Amerykanin między 18 a 29 rokiem życia wykonuje zawód poniżej swoich kwalifikacji.

Najnowsze badania Instytutu Gallupa dowodzą, że absolwenci uczelni i najmłodsze osoby na amerykańskich rynku pracy między 18 a 29 rokiem życia są najsłabiej wykorzystaną siłą roboczą w USA. W kwietniu bieżącego roku aż 32 proc. ankietowanych wyznało, że pracuje poniżej zdobytych kwalifikacji.

Jednym z powodów tak niepokojących wieści z rynku pracy może być fakt, że Gallup przeprowadził badanie wśród Amerykanów, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin, a ich praca ma często charakter dorywczy. Wszyscy ankietowani utrzymywali jednak, że wciąż poszukują pracy na pełen etat.

Dla porównania, wśród Amerykanów miedzy 30 a 49 rokiem życia zjawisko underemployment dotyka zaledwie 14 procent. W kolejnej grupie wiekowej od 50 do 64 współczynnik ten wynosi 12,7 procent.

Zjawisko underemployment nie dotyczy jedynie pracy poniżej zdobytych kwalifikacji. Jego drugim aspektem jest praca w niepełnym wymiarze godzin. Nierzadko to właśnie ten element staje się przyczynkiem do frustracji pracowników. Według danych Instytutu Gallupa ponad 18 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 29 roku życia w kwietniu deklarowało, że pracuje w niepełnym wymiarze godzin, podczas gdy zależy im na pracy na pełen etat.

Warto zauważyć, że mimo iż poziom bezrobocia wśród najmłodszej grupy pracowników na amerykańskim rynku utrzymuje się na stałym poziomie, wciąż obserwujemy wzrost zjawiska underemployment. Oznacza to, że młodzi Amerykanie co prawda pracują, ale stają się coraz słabiej wykorzystaną siłą roboczą. Taki stan rzeczy jest dla nich katastrofalny, ponieważ nie pozwala na zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego w szybkim tempie i uniemożliwi znalezienie lepszej pracy w przyszłości. Najbardziej dotkliwe skutki zjawiska underemployment amerykański rynek pracy odczuje zatem dopiero za kilka lat.

AS

Copyright ©2012 4 NEWS MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.