Leczenie kompleksów na Facebooku

O tym, że portale społecznościowe służą niektórym do poprawy poczucia własnej wartości i walki z kompleksami, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wystarczy rzucić okiem na liczbę i rodzaj zamieszczanych tam zdjęć. Teraz jednak obserwacje te znalazły potwierdzenie w badaniach naukowych. Facebook stał się niemal miejscem “psychologicznej terapii”. 

Badania przeprowadzone, przez Michaela Stafanone z Uniwersytetu w Buffalo, potwierdzają przyjętą przez niego hipotezę, że kobiety publikują pięć razy więcej zdjęć w portalach społecznościowych niż mężczyźni. Jednocześnie udowadnia tezę, że mężczyźni budują poczucie własnej wartości na własnych osiągnięciach i konkurencji, kobiety natomiast poczucie to opierają na własnej atrakcyjności fizycznej i wyglądzie. Wyniki badania sugerują, że kobiety bardziej niż mężczyźni identyfikują się z własnym wizerunkiem i wyglądem oraz stosują Facebook, jako platformę do konkurowania o uwagę innych.

Średnia wieku badanych nie przekroczyła 24 lat, połowa z nich to kobiety. W studiach nad zachowaniem wzięto pod uwagę czas spędzany w sieci, liczbę udostępnionych zdjęć, ilość przyjaciół oraz jak rozwiązłe były zachowania wobec znajomych. Badani odpowiedzieli też na pytania o typowe dla nich zachowania w sieci oraz jak oceniają własne poczucie wartości.

Ludzie, którzy opierają własną samoocenę na akceptacji wyglądu przez innych i wyprzedzaniu konkurencji oraz ci, których poczucie własnej wartości uzależnione jest od wyglądu, są najbardziej aktywni na Facebook i udostępniają przez to znacznie więcej zdjęć.

Natomiast osoby, których poczucie własnej wartości opiera się na osiągnięciach akademickich, miłości, rodzinie i wsparciu a zachowania ich są zdecydowanie bardziej moralne spędzają dużo mniej czasu w Internecie. Dla nich media społecznościowe nie stanowią środka do zwrócenia na siebie uwagi.

Mimo, że zachowania takie utrzymują się od lat, są stereotypowe i można było przewidzieć wyniki badań, stwierdza Stafanone, to jednak rozczarowujące jest, że w 2011 roku tak wiele młodych kobiet buduje poczucie własnej wartości na swojej atrakcyjności fizycznej. A umieszczanie zdjęć na Facebook traktują, jako formę autoreklamy. Być może odzwierciedla to zniekształcone w dzisiejszych czasach wartości ustalane przez pop kulturę, w której wygląd jest sprawą priorytetową. Czego dowodem są współczesne programy reality show poczynając od „The Bachelor” a kończąc na „Keeping Up with Kardashians”.

bw