Coraz mniej pieniędzy od emigrantów

W 2011 r. osoby pracujące za granicą przysłały do Polski nieco ponad 17 mld zł. W stosunku do rekordowego 2007 r. to o ponad 3 mld zł mniej – pisze “Dziennik Gazeta Prawna”.

Transfery pieniędzy maleją, bo Polacy zostają za granicą na stałe. Budują domy i zakładają interesy. Ekonomiści i demografowie tłumaczą to zjawisko faktem osiedlania się na stałe za granicą. – Osoby decydujące się na długi pobyt za granicą inwestują tam w naukę dzieci, kupują samochody i budują domy. Biorą tam kredyty i zaciągają zobowiązania na lata. O powrocie do kraju nie myślą – mówi gazecie prof. Krystyna Iglicka, ekonomistka i demograf, rektor Uczelni Łazarskiego

To, że takich osób jest coraz więcej, potwierdzają wyniki powszechnego spisu ludności i mieszkań z 2011 r. Według niego w Polsce mieszka już tylko 37,2 mln osób, a milion przebywa za granicą dłużej niż rok.

Powodem mniejszych przelewów do kraju mogą być także powroty. – Część Polaków zdecydowała się wrócić nad Wisłę. Jedni dlatego, że stracili pracę, inni, bo tak planowali – mówi prof. Janusz Czapiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej rodacy, którzy wyjechali za pracą za granicę, przysłali do naszego kraju imponującą kwotę 132,5 mld zł. To jedna trzecia rocznego budżetu Polski. W ubiegłym roku było to 17 mld zł – prawie 0,5 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Najbardziej zmalały przekazy z Irlandii – wynika z danych NBP. Były one 765 mln zł niższe niż w 2010 r. i wyniosły 1,907 mld zł. Z kolei kwota przysłana z Wielkiej Brytanii skurczyła się w tym czasie o 138 mln zł do 3,1 mld zł. Natomiast ci, którzy pracowali w Niemczech, przekazali do Polski najwięcej, bo prawie 5,2 mld zł i było to o 587 mln zł więcej niż w 2010 r. Zadecydowało o tym otwarcie od 1 maja ubiegłego roku rynku pracy w tym kraju dla Polaków.

Jeśli chodzi o USA to rynek przekazów jest stabilniejszy niż z innych państw. Opiewają one także często na wyższe kwoty. Średni przekaz to ok. 500- 800 dolarów. Dla porównania średnie przekazy z Anglii do Polski to 300-350 funtów.

Często, kiedy dolar idzie w górę, wzrasta także liczba przekazów. Z badań wynika, że połowa emigrantów zarobkowych regularnie wspiera swoje rodziny w Polsce. Średnio dwa razy na kwartał.

in

 

 

Copyright ©2012 4 NEWS MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone. KUP ARTYKUŁ